Maria blogger ikke lenger. Hun har reist til Mars for å ta over tronen etter sin mor, og der er det særdeles dårlig nettilgang. Om Marsapene gjør alvor av truslene sine og styrter regimet, kan det hende hun kommer tilbake. Frem til det kan dere gjerne følge henne på twitter; aperumpe. hits